Ocena zagrozenia wybuchem marek wolinski

Do wybuchu może dotrzeć lecz w atmosferze wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. I taka występuje z normy w sklepach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach i sporo nowych, gdzie wybierają się produkty pylące lub sproszkowane.

Bowiem w danych krajach Unii Europejskiej przez wiele lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie różniły się z siebie także tworzyły wielką przeszkodę w współpracy towarów, zdecydowano je ujednolicić, wprowadzając na urządzeniach idących w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co więc są oznaczenia ATEX? Pod tą marką kryją się szczegółowe wymagania, opisane w akcie prawnym Unii Europejskiej, które musi robić wszystek produkt, dany do dawania w strefach zagrożonych wybuchem. Wymagania, jakie nie są zrozumiane tymi prawdami, mogą stanowić regulowane wewnętrznie w danych krajach członkowskich Unii, nie potrafią one natomiast być inne z normami unijnymi także nie mogą zaostrzać wymagań. Każde urządzenie dedykowane do służby w znaczeniach zagrożonych wybuchem, musi być oznakowanie dobre ze wzorem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te powodują szereg symboli, określających różne parametry niezbędne dla tych urządzeń. A oczywiście: Producent poprzez położenie na materiale oznaczenia CE deklaruje, iż materiał ten robi zasadnicze wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w których daje zagrożenie wybuchem zostały rozdzielone na przestrzeni zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje zarówno o sposobie zagrożenia, jak natomiast jego sił: - strefa gazów, cieczy i ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe podzielono na dwie grupy: - rodzina Również wtedy urządzenia dedykowane do służby w kopalniach, - grupa II to narzędzia oddane do pozycji na powierzchni w tłach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy narzędzia i siły na rzucenia. Na kraj jest zależna grupa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na jakiej może odbywać urządzenie. Jakie są korzyści wypływające ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w urzędach produkcyjnych, - ograniczenie strat ekonomicznych powstających z potencjalnych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w pracy, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.