Zasady bezpieczenstwa przy stosowaniu srodkow chemicznych

Coraz częściej poruszanym wydarzeniem w zasięgu BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie razem z regułą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest dokumentem prawnym Unii Europejskiej, rozmawiającym o standardach, które muszą spełnić produkty brane w strefach niebezpiecznych, głównie narażonych na wybuchy.

Obecnie wszystkie urządzenia zrobione na obszarze Unii Europejskiej niebezpieczne powinny posiadać współpraca z zasadą ATEX. Przede wszystkim ATEX narzuca rodzaj użytych materiałów, a jeszcze zastosowaną konstrukcję. Urządzenia spełniające tą informację są oznakowane znakiem CE. Za klasyfikację zagrożeń i dodawanie oznaczeń dla konkretnego produktu dostępny jest jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko wprowadzanymi w przemyśle. Głównie dostarczają do przechowywania drobnych cząstek pyłów. Między innymi polecane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze wykorzystuje się także przy obróbce drewna, a konkretniej przy odciągu pyłów a przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Istnieje cała procedura dotycząca oceny zgodności artykułów w kontekście bezpieczeństwa wybuchowego. Często takiej wyceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W momencie takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z którym jest prawidłowe urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy prac urządzenia. W dokumentacji winnym być także zawarte dodatkowe informacje: jakość i jakość urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy przystosować do warunków dużego biura i przychodzić na miarę jego szansie wydajnych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest stosunkowo niski w zestawieniu do zagrożeń stworzonych przez wybuchy.